Buddha Park Ravangla, Sikkim
Monument New Delhi
Dubai Miracle Garden